ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Διακήρυξη Πίστης της Βιβλικής Βαπτιστικής Εκκλησίας Ζακύνθου 

I. Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή ή Βίβλος, αποτελείται από εξήντα-έξι βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ότι είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, και ότι είναι το κέντρο της Χριστιανικής ένωσης και το ανώτατο μέτρο με το οποίο κάθε χριστιανική αγωγή, δόγμα, ή σύμβολο πίστεως, πρέπει να δοκιμάζεται. Γραμμένη από αγίους ανθρώπους κατευθυνόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, η Βίβλος είναι αληθινή, αλάθητη και αναλλοίωτη.

Β’ Τιμοθέου 3: 16-17, Α’ Πέτρου. 1:19-21, Πράξεις1:16, Πράξεις 28:25, Ψαλμός 119:160, Ψαλμός 119:105, Ψαλμός 119:130, Λουκά 24:25-27, Ιωάννη 17:17, Λουκά 24:44-45, Ψαλμός 119:89, Παροιμίες 30:5-6, Ρωμαίους 3:4, Α’ Πέτρου 1:23, Αποκάλυψη 22:19, Ιωάννη 12:48, Ησαΐας 8:20, Εφεσίους 6:17, Ρωμαίους 15:4, Λουκά 16:31, Ψαλμός 19:7-11, Ιωάννη 5:45-47, Ιωάννη 5:39

 II. Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ

Πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο ένας ζωντανός κι αληθινός Θεός, ένα άπειρο Πνεύμα. Ο Δημιουργός και υπέρτατος Κυβερνήτης του ουρανού και της γης, απερίγραπτος εις Δόξα και Αγιοσύνη, και πρέπων πάσης δόξας, τιμής, προσκύνησης και αγάπης. Τρισυπόστατος, Πατήρ, Υιός και Πνεύμα, Τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Το κάθε πρόσωπο λειτουργεί με το δικό του αξίωμα σε αρμονία και συνεννόηση με τα άλλα δύο πρόσωπα, στο λυτρωτικό έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους.

Έξοδος 20:2-3, Γένεση 17:1, Α’ Κορινθίους 8:6, Εφεσίους 4:6, Ιωάννη 4:24, Ψαλμός 147:5, Ψαλμός 83:18, Ψαλμός 90:2, Ιερεμία 10:10, Έξοδος 15:11, Αποκάλυψη 4:11, Α’ Τιμοθέου 1:17, Ρωμαίους 11:33, Μάρκου 12:30, Ματθαίου 28:19, Ιωάννη 15:26, Α’ Κορινθίους 12:4-6, Α’ Ιωάννη 5:7, Ιωάννη 10:30, Ιωάννη 17:5, Πράξεις 5:3-4, Α’ Κορινθίους 2:10-11, Φιλιππησίους 2:5-6, Εφεσίους 2:18, Β’ Κορινθίους 13:14.

  III. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Πιστεύουμε στον άναρχο Υιό και Λόγο του Θεού, Ότι δεν ποιήθηκε αλλά γεννήθηκε από τον Πατέρα, ο οποίος έλαβε ανθρώπινη φύση χωρίς να αλλοιωθεί η Θεϊκή φύση του, ανάλαβε το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας, εκπληρώνοντας αυτό εις το παντελές με την σταυρική του θυσία. Ότι είναι Υιός του Θεού και Θεός ο Υιός. Ότι θάφτηκε, αναστήθηκε σωματικά από τον τάφο καθώς προείπε, και ότι αναλήφθηκε στον Ουρανό, όπου τώρα κάθεται στα δεξιά του Πατρός ως Αρχιερέας και μεσιτεύει για μας. Ότι είναι ο μόνος Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ότι δεν υπήρξε, υπάρχει ή θα υπάρξει άλλος Μεσίτης για την ανθρωπότητα

Ιωάννη 1:1-3, Ιωάννη 6:62, Ιωάννη 8:58, Ιωάννη 17:5, Κολοσσαείς 1:15, Εβραίους 1:3, Ιωάννη1:14, Β’ Κορινθίους 8:9, Φιλιππησίους 2:6, Α’ Τιμοθέου 3:16, Εβραίους 2:14, Εβραίους 10:5, Α’ Ιωάννη 4:2, Εβραίους 7:25, Α’ Κορίνθιους 15, Ψαλμός 110:1, Εφεσίους 1:20, Εβραίους 8:1, Ρωμαίους 8:34, Α’ Τιμοθέου 2:5, Πράξεις 4:12.

IV. ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

Πιστεύουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεϊκό πρόσωπο, ίσο με τον Θεό Πατέρα και Θεό Υιό και της ίδιας ουσίας. Ότι στη σχέση του με τον άπιστο κόσμο εμποδίζει τον πονηρό έως ότου εκπληρωθεί ο σκοπός του Θεού. Ότι βεβαιώνει την αμαρτία, την δικαιοσύνη και τη κρίση. Ότι δίνει μαρτυρία στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Ότι είναι ο παράγοντας στην αναγέννηση και ότι σφραγίζει, προικίζει, οδηγεί, διδάσκει, μαρτυρεί, αγιάζει και βοηθά τον πιστό.

Ιωάννη 14:16-17, Ματθαίου 28:19, Εβραίους 9:14, Ιωάννη 14:26, Λουκά 1:35, Γένεση 1:1-3:1, Β’ Θεσσαλονικείς 2:7, Ιωάννη 16:8-11, Ιωάννη 15:26-27, Πράξεις 5:30-32, Ιωάννη 3:5-6, Εφεσίους 1:13-14, Ματθαίου 3:11, Μάρκου 1:8, Λουκά 3:16, Ιωάννη 1:33, Πράξεις 11:16, Λουκά 24:49, Ιωάννη 16:13, Ιωάννη  14:21, Ρωμαίους 8:14, Ρωμαίους 8:16, Β’ Θεσσαλονικείς  2: 13, Α’ Πέτρου 1:2, Ρωμαίους 8:26-27

 V. Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ

Πιστεύουμε ότι ο Διάβολος ή Σατανάς δημιουργήθηκε ως άγγελος και ότι απολάμβανε την Ουράνια Δόξα. Ότι έπεσε λόγω υπερηφάνειας και επανάστασης. Ότι είναι ο εχθρός κάθε ανθρώπου, άρχοντας των ψεύτικων θρησκειών και κύριος του αντίχριστου. Ότι στην τελική κρίση το γόνυ του θα κάμψει και θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Τέλος θα ριφθεί στη λίμνη του πυρός η οποία είναι προετοιμασμένη γι’ αυτόν και τους αγγέλους του.

Ησαΐα 14:12-15, Ιεζεκιήλ 28:14-17, Αποκάλυψη 12:9, Ιούδα 6, Β’ Πέτρου 2:4, Εφεσίους 2:2, Ιωάννη 14:30, Β’ Θεσσαλονικείς 2:3-5, Ματθαίου 4:1-3, Α’ Πέτρου 5:8, Α’ Ιωάννη 3:8, Ματθαίου 13:25, 37-39, Λουκά 22:3-4, Αποκάλυψη 12:10, Β’ Κορινθίους 11:13-15, Μάρκου 13:21-22, Α’ Ιωάννη 4:3, Β’ Ιωάννη 7, Α’ Ιωάννη 2:22, Αποκάλυψη 13:13-14, Β’ Θεσσαλονικείς 2:8-11, Αποκάλυψη 19:11,16,20, Αποκάλυψη 12:7-9, Αποκάλυψη 20:1-3, Αποκάλυψη 20:10, Ματθαίου 25:41

  VI. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Πιστεύουμε στη βιβλική περιγραφή της Δημιουργίας. Ότι είναι αληθής ακριβώς όπως περιγράφεται στη Βίβλο. Ότι δεν έχει καμία αλληγορική σημασία ή ότι είναι μυθική, αλλά ότι ιστορικογραμματικά είναι η κίνηση δημιουργίας του Θεού. Ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε απ’ ευθείας από τον Θεό και δεν εξελίχθηκε από κάποιο προηγούμενο είδος ζωής. Ότι όλη η ανθρωπότητα είναι απόγονοι των ιστορικών προσώπων του Αδάμ και της Εύας, και ότι αυτοί είναι οι πρώτοι γονείς ολόκληρης της ανθρωπότητας. 

Γένεση 1:1, Έξοδος 20:11, Πράξεις 4:24, Κολοσσαείς 1:16-17, Εβραίους 11:3, Ιωάννη 1:3, Αποκάλυψη 10:6, Ρωμαίους 1:20, Πράξεις 17:23-26, Ιερεμία 10:12, Νεεμία 9:6, Γένεση 1:26-27, Γένεση 2:21-23

 VII. Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε αγνός, και ότι με τη δική του θέληση έπεσε από τη κατάσταση της αθωότητας, και έτσι ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι τώρα σε κατάσταση αμαρτίας, χωρίς καμία δικαιολογία.

Γένεση 3:1-6,24, Ρωμαίους 5:12, Ρωμαίους 5:19, Ρωμαίους 3:10-19, Εφεσίους 2:1,3, Ρωμαίους 1:18, Ιεζεκιήλ 18:19-20, Ρωμαίους 1:32, Ρωμαίους 1:20, Ρωμαίους 1:28, Γαλάτες 3:22

VIII. Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗ

Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός συνελήφθη με θαυμαστό τρόπο εν γαστρί εκ Πνεύματος Αγίου και γεννήθηκε στην σάρκα από την παρθένο Μαριάμ η οποία δεν είχε καμία σωματική σχέση η επαφή με άνδρα, έως ότου γέννησε τον πρωτότοκο υιό της Ιησού.

Γένεση 3:15, Ησαΐα 7:14, Ματθαίου 1:18-25, Λουκά 1:35, Μάρκου 1:1, Ιωάννη 1:14, Ψαλμός 2:7, Γαλάτες 4:4, Α’ Ιωάννη 5:20, Α’ Κορινθίους 15:47

  IX. Η ΣΩΤΗΡΙΑ

Πιστεύουμε ότι η σωτηρία των πιστών προέρχεται μόνο από τη χάρη του Θεού Πατέρα δια μέσου του Υιού του Θεού Ιησού Χριστού, που από διάθεση του Πατρός ήρθε στη γη και με υπακοή εις θάνατο πλήρωσε ολοκληρωτικά για τις αμαρτίες μας, και ότι η θυσία Του δεν ήταν μια πράξη προς μίμηση ή ένα παράδειγμα, αλλά ήταν, είναι και θα είναι ο τρόπος πληρωμής για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Ότι πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό είναι ο μόνος τρόπος σωτηρίας που έχει δοθεί στην ανθρωπότητα. Ότι η σωτηρία είναι ελεύθερη σε όλους δια μέσου του Ευαγγελίου και ότι το άμεσο καθήκον όλων είναι να το δεχθούν με πίστη. Ότι παρέχεται ακόμα και στον μεγαλύτερο αμαρτωλό, και ότι μόνο η θεληματική άρνηση του Ευαγγελίου, μας εμπλέκει στην αιώνια καταδίκη.

Εφεσίους 2:8, Πράξεις 15:11, Ρωμαίους 3:24, Ιωάννη 3:16, Ματθαίου 18:11, Φιλιππησίους 2:7, Εβραίους 2:14, Ησαΐας 53:4-7, Ρωμαίους 3:25, Α’ Ιωάννη 4:10, Α’ Κορινθίους 15:3, Β’ Κορινθίους 5:21, Ιωάννη 10:18, Φιλιππησίους 2:8, Γαλάτες 1:4, Α’ Πέτρου 2:24, Α’ Πέτρου 3:18, Ησαΐας 53:11, Εβραίους 12:2, Α’ Κορινθίους 15:20, Ησαΐας 53:12, Εβραίους 9:12-15, Εβραίους 7:25, Α’ Ιωάννη 2:2, Α’ Θεσσαλονικείς 1:4,  Κολοσσαείς 3:12, Α’ Πέτρου 1:2, Τίτο 1:1, Ρωμαίους 8:29-30, Ματθαίου 11:28, Ησαΐας 55:1, Αποκάλυψη 22:17, Ρωμαίους 10:13, Ιωάννη 8:37, Πράξεις 2:38, Ησαΐας 55:7, Ιωάννη 3:15-16, Α’ Τιμοθέου 1:15, Α’ Κορινθίους 15:10, Εφεσίους 2:4-5, Ιωάννη 5:40, Ιωάννη 3:18, Ιωάννη 3:36

 X. Η ΧΑΡΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Πιστεύουμε ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί πρέπει να αναγεννηθεί. Ότι η νέα αυτή γέννηση είναι μια καινούρια ζωή εν Ιησού Χριστό. Ότι είναι στιγμιαία κι όχι διαδικαστική και ότι ο πιστός μπορεί να έχει αιώνια ζωή από εκείνη τη στιγμή. Ότι η καινούρια κτίση έρχεται με τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, όχι από έθιμα, όχι από παραδόσεις, όχι από χαρακτήρα, ούτε με ανθρώπινη θέληση και έργα, αλλά ολοκληρωτικά από την Χάρη του Θεού δια μέσου πίστεως στο πρόσωπο και στη θυσία του Ιησού Χριστού το Άγίο Πνεύμα ενεργεί ώστε να μας αναγεννήσει, δίνοντας ζωή στο δικό μας νεκρό πνεύμα.

Ιωάννη 3:3, Β’ Κορινθίους 5:17, Λουκά 5:27, Α’ Ιωάννη 5:1, Ιωάννη 3:6-7, Πράξεις 2:41, Β’ Πέτρου 1:4, Ρωμαίους 6:23, Εφεσίους 2:1, Β’ Κορινθίους 5:19, Κολοσσαείς 2:13, Ιωάννη 1:12-13, Γαλάτες 5:22, Εφεσίους 5:9

 XI. Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο αγαθό των πιστών του Ευαγγελίου είναι η δικαίωσή τους μπροστά στον δίκαιο Κριτή Πατέρα. Ότι η δικαίωση συμπεριλαμβάνει την συγχώρεση της αμαρτίας και το δώρο της αιώνιας ζωής. Ότι η δικαίωσή μας δεν έχει καμία σχέση με τα καλά μας έργα, αλλά είναι ολοκληρωτικά βασισμένη στη χάρη του Κυρίου μας διαμέσου της πίστεώς μας.

Πράξεις 13:39, Ησαΐας 53:11, Ζαχαρίας 13:1, Ρωμαίους 8:1, Ρωμαίους 5:9, Ρωμαίους 5:1, Τίτο 3:5-7, Ρωμαίους l:17, Εβραίους 2:4, Γαλάτες 3:11, Ρωμαίους 4:1-8, Εβραίους 10:38

 XII. Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ

Πιστεύουμε ότι μετάνοια και πίστη είναι δυο αχώριστες υποχρεώσεις, ώστε με την δική μας κατανόηση της αμαρτίας και καταδίκης, μετανοούμε από την ζωή αυτή της αμαρτίας και πιστεύοντας εις την δικαίωση που προσφέρει μόνο ο Ιησούς Χριστός λαμβάνουμε την σωτηρία.

Πράξεις 20:21, Μάρκου 1:15, Πράξεις 2:37-38, Λουκά 18:13, Ρωμαίους 10:13, Ψαλμός 51:1-4, Ψαλμός 51:7, Ησαΐας 55:6-7, Λουκά 12:8, Ρωμαίους 10:9-11

  XIII. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΠΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Πιστεύουμε ότι κάθε νέος πιστός πρέπει να βαπτισθεί ως μαρτυρία και όχι ως προς σωτηρία. Το βάπτισμα παίρνει μέρος μέσα σε νερό και πρέπει να γίνει κατάδυση κι ανάδυση του πιστού στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ώστε να δείχνουμε τον Θάνατο, τη Ταφή, και την Ανάσταση του Κυρίου μας.

Πιστεύουμε στο “Δείπνο του Κυρίου” η “Κοινωνία”, όπου πρέπει να λαμβάνεται συχνά, ανάλογα με το τι θα αποφασίσει η τοπική διοίκηση της εκκλησίας, προς ανάμνηση της σταυρικής θυσίας και όχι ως προς σωτηρία. Ότι δεν έχει καμία θαυματουργική ή μαγική δύναμη και ότι γίνεται ως ενθύμηση και μαρτυρία της πίστεως μας.

Πράξεις 8:36-39, Ματθαίου 3:6, Ιωάννη 3:23, Ρωμαίους 6:4-5, Ματθαίου 3:16, 28:19, Ρωμαίους 6:3-5, Κολοσσαείς 2:12, Πράξεις 2:41-42, Ματθαίου 28:1, 9-20, Α’ Κορινθίους 11:23-28

 XIV. Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Πιστεύουμε ότι οι Άγιοι είναι αληθινοί πιστοί οι οποίοι κρατούν τη πίστη μέχρι το τέλος. Ότι η έμμονη και επίμονη προσκόλληση στον Χριστό είναι το κύριο χαρακτηριστικό που τους ξεχωρίζει από ψεύτικους ομολογητές. Ότι ο Κύριος προσέχει για την ευημερία τους. Ότι διατηρούνται από τη δύναμη του Θεού διαμέσου της πίστεως σε αιώνια σωτηρία.

Ιωάννη 8:31-32, Κολοσσαείς 1:21-23, Α’ Ιωάννη 2:19, Ματθαίου 13:19-21, Ρωμαίους 8:28, Ματθαίου 6:20, Ψαλμός 121:3, Εβραίους 1:14, Α’ Πέτρου 1:5, Φιλιππησίους 1:6, Ιωάννη 10:28-29, Ιωάννη 18:8, Ρωμαίους 8:35-39

 XV. ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΙΚΟΙ

Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ δίκαιων και αδίκων. Ότι οι δίκαιοι είναι δικαιωμένοι δια της πίστεως εις το όνομα του Ιησού Χριστού και καθαρισμένοι με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού μας. Αυτοί είναι οι μόνοι δίκαιοι μπροστά στον Θεό κληρονομώντας την Βασιλεία Του. Ενώ όσοι μένουν σε απιστία και δεν δέχονται την Θεία χάρη διαμέσου του Ιησού Χριστού δεν δικαιώνονται μπροστά στον Πατέρα Θεό και υπόκεινται εις αιώνια καταδίκη.

Μαλαχίας 3:18, Γένεση 18:23, Ρωμαίους 8:17-18, Παροιμίες 11:31, Α’ Πέτρου 1:18, Ρωμαίους 1:17, Α’ Κορινθίους 15:22, Πράξεις 10:34-35, Α’ Ιωάννη 2:29, 2:7, Ρωμαίους 6:16, Ιωάννη 5:19, Γαλάτες 3:10, Ρωμαίους 7:6, 6:23, Παροιμίες 14:32, Λουκά 16:25, Ματθαίου 25:34,41, Ιωάννη 8:21, Λουκά 9:26, Ιωάννη 12:25, Ματθαίου 7:13-14

  XVI. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση είναι στη θέση της μόνο από Θεϊκό διορισμό για την ανθρώπινη κοινωνία. Ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τους κυβερνώντες, να τους τιμούμε συνειδητά και να τους υπακούμε χωρίς όμως να δείχνουμε ανυπακοή στον Θεό Παντοκράτορα.

Ρωμαίους 13:7, Β’ Σαμουήλ 23:3, Έξοδος 18:21-22, Πράξεις  23:5, Ματθαίου 22:21, Τίτο 3:1, Α’ Πέτρου 2:13,14, Α’ Πέτρου 2:17, Πράξεις 4:19-20, Δανιήλ 3:17-18, Ματθαίου 10:28, 23:10, Φιλιππησίους 2:10-11, Ψαλμός 72:11

 XVII. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πιστεύουμε ότι η εκκλησία του Χριστού αποτελείται από όλους τους αναγεννημένους πιστούς. Ότι η εκκλησία αυτή φανερώνεται στη σύναξη όλων των αναγεννημένων και βαπτισμένων πιστών οι οποίοι είναι μέλη μιας τοπικής συνάθροισης, η οποία έχει για κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Ότι η εκκλησία κρατά τις αρχές του Χριστού, κυβερνάται από τους νόμους Του, εκτελεί τα χαρίσματα, δικαιώματα και ελευθερίες δοσμένες σ’ αυτήν μέσα από τον Λόγο Του. Ότι οι χρισμένοι οδηγητές της είναι ποιμένες ή πρεσβύτεροι, των οποίων η διαγωγή, προσόντα, αξιώσεις και καθήκοντα είναι καθαρά καθορισμένα μέσα στη Καινή Διαθήκη. Ότι η τοπική εκκλησία έχει κάθε δικαίωμα να είναι αυτοδιοίκητη, ελεύθερη από κάθε παρέμβαση οποιασδήποτε ιεραρχίας ατόμων η οργανισμών, και ότι ο ένας και μόνος “Αρχηγός” της είναι ο Ιησούς Χριστός διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Ότι είναι βιβλικό οι τοπικές εκκλησίες να αλληλοβοηθούνται και να συνεργάζονται η μία με την άλλη για την επικράτηση της πίστης και για την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Ότι κάθε τοπική εκκλησία κρίνει από μόνη της τις μεθόδους της συνεργασίας για θέματα μελών, τακτικής, κυβέρνησης, πειθαρχίας, και καλοσύνης. Ότι η θέληση της τοπικής εκκλησίας είναι τελική.

Πράξεις 2:41-42, Α΄ Κορινθίους 11:2, Εφεσίους 1:22-23, 4:11, Α’ Κορινθίους 12:4, 8-11, Πράξεις 14:23, 6:5-6, 15:22-23, 20:17-28, Α’ Τιμοθέου 3:1-3, Ματθαίου 28:19-20, Κολοσσαείς 1:18, Εφεσίους 5:23-24, Α’ Πέτρου 5:1-4, Πράξεις 15:22, Ιούδα 3, 4, Β’ Κορινθίους 8:23-24, Α’ Κορινθίους 16:1, Μαλαχίας 3:10, Λευιτικό 27:32, Α’ Κορινθίους 16:2, 6:1-3, 5:11-13

 XVIII. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΝ

Πιστεύουμε ότι η αληθινή αποστολή της εκκλησίας βρίσκεται στο αξίωμα που της έδωσε ο Ιησούς Χριστός, στο να κηρύττει το Ευαγγέλιο σ’ όλο τον κόσμο.

Στο να κάνει μαθητές και να βαπτίζει αυτούς που ομολογούν πίστη στον Ιησού Χριστό. Στο να διδάσκει και να καθοδηγεί τους πιστούς όπως Αυτός μας δίδαξε.

Πιστεύουμε ότι οι πιστοί πρέπει να αλληλοβοηθούνται, να υποστηρίζουν τους ιεραπόστολους, και ακόμα ότι ο κάθε πιστός πρέπει να συνεισφέρει στην εκκλησία με τα ταλέντα του, τα χαρίσματα του και με κάθε βοήθεια που μπορεί να προσφέρει, είτε είναι πνευματική, σωματική, ή οικονομική.

Ματθαίου 28:18-20, Μάρκου 16:15, Ιωάννη 20:21, Ρωμαίους 10:13-15, Β’ Κορινθίους 8:7, Α’ Κορινθίους 16:2, Λευιτικό 17:30, Μαλαχίας 3:10, Πράξεις 4:34,35,37

  XIX. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πιστεύουμε στην δεύτερη έλευση του Χριστού. Ότι οι νεκροί στο Χριστό θα αναστηθούν πρώτα και μετά εμείς οι ζώντες που θα παραμείνουμε μέχρι της ελεύσεώς του Κυρίου θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντηση του Κυρίου στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο.

Ότι ο αντίχριστος θα κοπεί μετά από επτά χρόνια με τον γυρισμό του Κυρίου μαζί με τους αγίους του στη γη, και τότε ο Κύριος θα λάβει τον θρόνο του Δαβίδ για να κυβερνήσει για χίλια χρόνια. Μετά θα έρθει η τελική ανάσταση και κρίση ζωντανών και νεκρών, τότε θα ριχθεί ο Διάβολος και οι άγγελοί του στην αιώνια λίμνη του πυρός.

Ματθαίου 28:6-7, Λουκά 24:39, Ιωάννη 20:27, Α’ Κορινθίους 15:4, Μάρκου 16:6, Λουκά 24:2, 4-6, Πράξεις 1:9-11, Λουκά 24:51, Μάρκου 16:19, Αποκάλυψη 3:21, Εβραίους 8:1, 12:2, 8:6, Α’ Τιμοθέου 2:5, Α’ Ιωάννη 2:1, Εβραίους 2:17, 5:9-10, Ιωάννη 14:3, Α’ Θεσσαλονικείς 4:16, Ματθαίου 24:27, 24:42, Εβραίους 9:28, Α’ Κορινθίους 15:42-44, 51-53, Α΄ Θεσσαλονικείς 4:17, Φιλιππησίους 4:20-21, Λουκά 1:32, Α’ Κορινθίους 15:25, Ησαΐας 11:4-5, Ψαλμός 72:8, Αποκάλυψη 20:1-4, 20:6

Αρέσει σε %d bloggers: